Cursussen

Door het Gilde worden de volgende cursussen verzorgd die intern plaatsvinden.

Wijnmaken

Jaarlijks organiseren we, bij voldoende deelname, de cursus wijnmaken voor beginners. Dit zijn 6 รก 7 lessen die in de maanden januari, februari en maart worden gegeven. Aspirant wijnmakers kunnen zich tot 1 december opgeven en ontvangen dan een uitnodiging voor een kennismakings-gesprek half december. De cursus wijnmaken voor gevorderden volgt dan in de maanden oktober, november en december. Bij beide cursussen worden de door de Federatie van Amateur Wijn-/likeurmakers- en BierbrouwersGilden (FAWBG) ontwikkelde cursusboeken gebruikt.
De cursussen worden gegeven door een ervaren wijnmaker. Tijdens de beginnerscursus maakt iedere cursist reeds zijn eerste wijn.

Bierbrouwen

Jaarlijks organiseren de bierbrouwers een cursus bierbrouwen. De cursus bestaat uit een avond waarop de theorie behandeld wordt en een praktijkdag, waarop u samen met de bierbrouwers uw eerste bier brouwt. De cursus wordt afgesloten met een terugkomavond waarop het zelf gebrouwen bier gezamenlijk wordt geproefd.

Kosten

Zowel de cursus bierbrouwen als ook de cursus wijnmaken voor beginners worden aangeboden voor euro 125,00 incl. een jaar lidmaatschap.
Een jaar lidmaatschap wordt als volgt gedefinieerd:
- begint de cursus in de eerste helft van het jaar dan geldt het lidmaatschap voor het lopende jaar,
- begint de cursus in het tweede halfjaar dan geldt het lidmaatschap voor het volgende jaar.
Wil iemand die de cursus voor beginners heeft gevolgd , aansluitend de cursus voor gevorderden volgen, dan betaalt hij/zij euro 55,00 voor de gevorderdencursus.