Bierbrouwers

Wie geen of onvoldoende materialen heeft, geen recept of andere ontbrekende zaken, wordt door het gilde ondersteund en geholpen om tot een goed resultaat te komen. Een brouwdag duurt van 's morgens tot vroeg in de middag en is een mooie gelegenheid om kennis te maken met deze unieke hobby!

Twee tot drie maal per jaar wordt er op jaarmarkten, hobbymarkten of een historish festival gebrouwen met dezelfde intentie als een gezamenlijke brouwdag, aangevuld met het promoten van het gilde en eventueel werven van nieuwe leden.

Tenslotte wordt er door de brouwers regelmatig bij iemand thuis gebrouwen waarbij andere brouwers ook worden uitgenodigd, al dan niet om ook te komen brouwen.

Geschiedenis bierbrouwers

In 2007 heeft het gilde zich voorgenomen de activiteiten uit te breiden. Naast het maken van wijn en likeur zijn toen een aantal leden begonnen met het brouwen van bier.
Gestart is met een cursus bierbrouwen die gegeven werd door een aantal leden van een bevriend wijngilde in Horst, Dyonisius genaamd. Deze cursus bestond uit een theorie en praktijkgedeelte. De praktijkdag vond plaats buiten achter het clublokaal met allemaal geleend, geritseld en zelf gefabriceerd materiaal.
Het resultaat was echter zo goed en de brouwers waren zo enthousiast geworden dat een uitbreiding van deze activiteit niet uit kon blijven! In twee jaar tijd werden er nieuwe leden aangetrokken, waaronder ook al bestaande bierbrouwers, en de activiteiten op bierbrouwgebied uitgebreid.
Voor de nieuwe leden werd er een cursus opgezet, eveneens bestaande uit 1 theorieavond, 1 praktijkdag, 1 bottelmoment en 1 terugkom/proef avond.

Eind 2009 werd er door de bierbrouwers vervolgens voor het eerst in de geschiedenis van het gilde meegedaan aan de federatiekeuring alwaar goede resultaten werden behaald.

Vanaf 2010 mag het Wijnmakersgilde Midden Limburg zich gelukkig prijzen met een volledig meedraaiende groep bierbrouwers, met activiteiten die het programma van het gilde verrijken en voldoen aan de doelstelling van het gilde. Het zelf brouwen van bier als vorm van vrije tijdsbesteding waar de leden tijdens bijeenkomsten van elkaar kunnen leren, ervaringen uitwisselen, voorgelicht worden en elkaars producten kunnen proeven. Dit alles in een gezellige ambiance.

Om het "gildegevoel" te stimuleren en te behouden hebben de bierbrouwers zich tevens verplicht al hun activiteiten toegangkelijk te houden voor alle overige leden van het gilde en zorgen ze ervoor dat er op alle overige activiteiten van het gilde ook bierbrouwers aanwezig zijn!